அன்பு நிறை நண்பர்களுக்கு

மனம் மகிழ்ந்த வணக்கம்.

நான் வாகன ஓட்டுனர்களுக்காக “”பாதுகாப்பான பயணத்திற்கு” என்ற ppt பிரசண்டேஷனை தயாரித்துள்ளேன், தேவைபடுபவர்கள் விருப்பம் தெரிவித்தால் மின்னஞ்சல் வழியே அனுப்பி வைக்கிறேன்.

நன்றி

From India, Madras
Dear Raja,
I got your presentation through other forum https://www.citehr.com/374142-drivers-training-ppt.html .
Its sounds good. Do me a favor please post on English then only our members can understand easily we have a members all over the globe specifically on EHS forum.
Thanks for your sharing nature. . .
Keep up the good work.

From United States, Fpo
Dear Mr.Raghu
Greetings of the Day!
This Presentation is purely for Base Level Drivers so I prepared in Tamil, soon I will convert into English and Share thro' CITE HR. Thanks for the Suggestion

From India, Madras
Dear Namashivayam & Palani, I had sending a presentation which i got from itself to your above mentioned E-Mail Id’s. Keep on Sharing. . .
From United States, Fpo
Hi there,
Defensive driving is an important factor to be considered for the employees. A good training on defensive driving can ensure less fatality and more productivity in the work.
here is a video presentation on defensive driving http://www.ehsengineer.com/post/training-videos-defensive-driving-6708068
Thanks

From India, Visakhapatnam
dear sir ,
I am Thangavel.V Assisnt Safety manager in Transystem international logistices Limeted.
so I need Road safety ,driver safety related ppt,videos and traning matrieals(tamil,engilsh).please send me my mail id.
Thank&Regards,
Thangavel.v
09578336352.
mail id:Thangavst@gmail.com

From India, undefined
Dear Sir, Kindly send me the presentation to anithaezhil143@gmail.com. It will be very much useful for me.
From India
Sir, Kindly send me the defensive driving training in tamil language presentation to kailash.ayyappan@gmail.com. It will be very much useful for me.
From India, Chennai
Appreciated. Kindly send the ppt to my mail id: envsandy@gmail.com
From India, Madras
Apprciated. Well done. plz email to this id: envsandy@gmail.com
From India, Madras

If you are knowledgeable about any fact, resource or experience related to this topic - please add your views using the reply box below. For articles and copyrighted material please only cite the original source link. Each contribution will make this page a resource useful for everyone.


Please Login To Add Reply


About Us Advertise Contact Us
Privacy Policy Disclaimer Terms Of ServiceAll rights reserved @ 2021 CiteHR.Com™

All Material Copyright And Trademarks Posted Held By Respective Owners.
Panel Selection For Threads Are Automated - Members Notified Via CiteMailer Server